5.12.16

RAHVaküsitlus

Kas Teie pooldate Hiiu ja Käina valla ühinemist? Arvamust saab avaldada elanike küsitlusel, vastates "JAH" või "EI". Küsitlusest saavad osa võtta need, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Käina vald või Hiiu vald ja kes on küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased.

Elektrooniline arvamuse andmine algab 30. novembril kell 9 ja lõpeb 3. detsembril kell 20.

Elektrooniliselt antud arvamust on võimalik muuta kuni elektroonilise küsitluse lõppemiseni:
- elektrooniliselt muutes jääb kehtima viimasena tehtud valik
- küsitluspunktis saab eelnevalt antud elektroonilist arvamust muuta küsitluslehel arvamuse andmisega.

 

Küsitluspunktis asukohaga Käina vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina) saab oma arvamust avaldada 4. ja 5. detsembril kell 10 -18.

Kodus arvamuse andmine toimub ainult 4. detsembril küsitluspunktide lahtioleku ajal.

Taotlus kodus arvamuse andmiseks tuleb Käina Vallavalitsusele esitada hiljemalt 2. detsembril kella 12-ks. Vastavast soovist anda teada e-postiga (valitsus@kaina.hiiumaa.ee) või telefonil 4622888.

 

HIIU VALLA JA KÄINA VALLA ÜHINEMISLEPINGU AVALIKUSTAMINE

Lepingut ja selle lisasid saab lugeda kõrvalmenüüst lingi haldusreform ja ühinemisleping kaudu.

05.12.2016 Sotsiaal- ja haridusnõuniku konkurss

Käina Vallavalitsus korraldab konkursi sotsiaal- ja haridusnõuniku ametikohale. Tööülesanded: ametijuhend on loetav kodulehel kaina.hiiumaa.ee. Ootused kandideerijale: • kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös, psühholoogias või pedagoogikas); • eel...  Loe edasi »

21.11.2016 Käina Kooli direktori konkurss
07.11.2016 MS Windows 10 või kohe vabavara!?
05.11.2016 Ühinemislepingu avalikustamine
27.10.2016 Konservid vähekindlustatud peredele!
12.10.2016 Suitsuprii Klassi ennetusprogrammis alustab 840 klassi
06.10.2016 Toetusest ettevõtetele
03.10.2016 Rehekuu Hiiumaa Muuseumis
03.10.2016 Muudatused Hiiumaa transpordiühendustes alates 1. oktoobrist 2016
03.10.2016 Tasuta õigusabi

8.11.16

                      KUTSE

Ootame Käina valla koduseid lapsi

jõulupeole 14.detsembril kell 17.30

Käina lasteaed Tirtspõnni saali

Info tel. 462 2883

Käina valla eakate jõulupidu

toimub 8. detsembril 2016.a.

algusega 16.30 Käina kooli sööklas.

Peost osavõtust ja transpordivajadusest

anna teada 1.detsembriks tel 462 2883

Osavõtutasu 2 eurot tasutakse peomajas.