27.04.17

Rahvakoosolekud Hiiu vallas ja Käina vallas

Hiiu valla ja Käina valla ühinemise juhtkomisjon on otsustanud algatada Hiiu valla ja Käina valla 8.12.2016 ühinemislepingu punkti 6.1.1. muutmise. Muudatuse ettepaneku tingib Vabariigi Valitsuse 15.2.2017 ettepanek Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemiseks. Kehtivas lepingus on kokku lepitud, et volikogu koosseisus on 17 liiget. Vastavalt seadusele on Hiiumaa vallas  ette nähtud 21 mandaati. Selleks, et valimistel oleks mandaadi saamise võimalused erinevates piirkondades võrdsemad on vaja suurendada mandaatide arvu 23-le.

 

Valijate arv

Mandaate 21

Valijaid mandaadi kohta

Mandaate 23

Valijaid mandaadi kohta

Emmaste vald

1089

3

363

3

363

Kõrgessaare

1115

3

372

3

372

Kärdla

2906

7

415

8

363

Käina vald

1791

4

448

5

358

Pühalepa vald

1435

4

359

4

359

Kokku

8336

21

397

23

 

362

Rahvakoosolekud toimuvad ja ettepanekud punkti 6.1.1. muutmise kohta saab esitada:

4. mail 2017 kell 17.30 Kõrgesaare Vaba Aja Keskuses (Tööstuse tee 25, Kõrgessaare).

5. mail 2017 kell 14.30 Käina Vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina).

5. mail 2017 kell 17.30 Hiiu Vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla).

Juhul kui soovite esitada ettepanekut, kuid ei saa osaleda rahvakoosolekul, siis palun esitada ettepanek 5. mail kella 10-ks e-postiga aadressidel valitsus@hiiuvald.ee või valitsus@kaina.hiiumaa.ee või kirjalikult Hiiu Vallavalitsusele aadressil Keskväljak 5a, Kärdla või Käina Vallavalitsusele aadressil Hiiu mnt 28, Käina.

Müüa korter Sõpruse 28-6

Müüa 3-toaline 57 m² korter Käina alevikus, Sõpruse 28-6. Korter vajab remonti. Küte õhk-õhk soojapump ja elekter, tulevikus keskkütte võimalus.

https://osta-ee.postimees.ee/3-toaline-korter-asukohaga-sopruse-28-6-kaina-alevik-92359877.html?_src=listing

Lisainfo tööpäeviti telefonil 5039410 või e-posti aadressil tonu.koppel@kaina.hiiumaa.ee.

27.04.2017 Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Käina Vallavalitsus teatab, et Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu toimub 18. mail 2017 algusega kell 11.00 Käina vallamajas. Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering on algat...  Loe edasi »

26.04.2017 Konkurss Käina Kooli direktori ametikohale
24.04.2017 Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti
24.04.2017 Vabavaratalgud 2017
20.04.2017 „Eesti kaunis kodu 2017“ konkurss
11.04.2017 Teeme sellel aastal teisiti
11.04.2017 Demineerijate kevadised kuulutajad
11.04.2017 Käina tööstusala II detailplaneering
11.04.2017 Hajaasutuse programm 2017
06.10.2016 Toetusest ettevõtetele