Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevused

Toetuse suurus

Toetuse oma- ja kaas-finantseering

Projekti elluviimise planeeritud lõpptähtaeg

Tingimus

1

Liis Oja

Vikerkaare majapidamise kanalisatsioon ja veetrassi rajamine

2023,67

1011,69

09.2016

taotleda kirjalik nõusolek

2

Tiia Romandi

Tellise, Kleemu küla puurkaevu rajamine ja veefiltri paigaldus

2070,80

1035,24

09.2016

taotleda kirjalik nõusolek

3

Kirke Olt

Jaani-Madise talu, Esiküla veesüsteemid

2067,30

1033,50

09.2016

 

4

Helja Pill

Aida-Antsu majapidamisele juurdepääsutee parendamine

1996,10

997,90

09.2016

 

5

Ain Põtter

Õige-Pendi kanalisatsiooni süsteemi väljaehitamine

2613,09

1306,35

12.2015

taotleda kirjalik nõusolek

6

Eha Tüll

Paemurru kanalisatsioon ja vesi

2358,89

1179,27

09.2016

taotleda kirjalik nõusolek

7

Helle Demus

Otsa majapidamise veetrassi ja kanalisatsiooni rajamine

2648,67

1324,13

09.2016

taotleda kirjalik nõusolek

8

Helen Härmson

Takkasauna veevarustus

852,04

425,96

12.2015

 

9

Leili Elmi

Aia kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

2541,72

1270,68

09.2016

taotleda ehitusluba

10

Alar Viilukas

Toa talu sissesõidutee ehitus

1822,16

910,94

05.2016

 

11

Mati Sinijärv

Uibupuu majapidamisele kanalisatsiooni rajamine

1682,70

841,22

09.2016

taotleda kirjalik nõusolek

12

Ants Kiivramees

Karu talu Ristivälja küla kanalisatsioonisüsteem

1891,29

945,51

09.2016

taotleda kirjalik nõusolek

13

Arvi Kruusmägi

Välja majapidamisele Villemi külas kanalisatsiooni rajamine

2461,46

1230,54

09.2016

taotleda kirjalik nõusolek

14

Maret Raudsepp

Liivaniidi, Selja küla, Käina vald puurkaevu veele veepuhastuseade

718,50

359,20

11.2015

 

15

Silvia Nittim

Puurkaevu ja survetorustiku rajamine Ristete kinnistul Esikülas

2113,70

1056,70

09.2016

taotleda kirjalik nõusolek

16

Sirle Rüütelmaa

Pendi majapidamise joogivee saamiseks puurkaevu rajamine

2720,14

1359,86

09.2016

taotleda ehitusluba

17

Mati Vallikivi

Sinilille kanalisatsioon

853,16

426,52

04.2016

taotleda kirjalik nõusolek

18

Aino Rüütelmaa

Rüütelmaa kanalisatsioon

1487,81

743,79

09.2016

taotleda kirjalik nõusolek

19

Ain Mikk

Madise veesüsteemile rauaeraldusfiltri paigaldamine

1040,05

519,95

09.2016

 

20

Aavo Steinberg

Tammiku-Villemi majapidamise kanalisatsiooni rajamine

1301,40

650,60

09.2016

taotleda kirjalik nõusolek

21

Hans Jürisoo

Allika küla Kasekopli kanalisatsiooni ehitus

2467,85

1233,75

09.2016

taotleda kirjalik nõusolek

22

Tiina Baumeister

Kiiveri veepuhastussüsteem Nõmme küla

791,73

395,87

12.2015

 

23

Vahur Klee

Hiiu mnt 43a Selja küla juurdepääsute

1366,39

683,09

09.2016

 

24

Märten Kross

Lepiku talu kanalisatsioonisüsteemi, veefiltri ja juurdepääsutee väljaehitamine

5797,00

2986,46

12.2015

taotleda kirjalik nõusolek

25

Harri Lindpere

Kassari küla Linnupesa puurkaevu ehitus

2204,11

1101,89

11.2016

taotleda ehitusluba

 

KOKKU

 

49891,73

25030,61