HAJAASUSTUSE PROGRAMMI RAHULDATUD TAOTLUSED 2016.a
 
 

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevused

Toetuse suurus

Toetuse oma- ja kaas-finantseering

Projekti elluviimise planeeritud lõpptähtaeg

Tingimus

1

Kalev Oolmets

Hansura Mäeltse küla majapidamisse puurkaevu ehitamine

2068,00

1034,00

september 2017

 

taotleda ehitusluba

2

Kalev Oolmets

Hansura Mäeltse küla majapidamisse kanalisatsiooni ehitamine

1320,00

660,00

september 2017

 

3

Anu Kaevats

Lelu küla Segasumma talu kanalisatsiooniehitus

3260,82

1630,16

september 2017

esitada ehitusteatis

4

Taimi Nikiverov

Mäekalda majapidamise veevarustus

2256,80

1128,40

september 2017

 

5

Taimi Nikiverov

Mäekalda majapidamise kanalisatsioon

1589,60

794,80

september 2017

esitada ehitusteatis

6

Evelin Biswas

Matse-Peetri veesüsteemi rajamine

3308,17

1653,83

jaanuar 2017

 

7

Krista Metsand

Köödre, Ristivälja kanalisatsiooni rajamine

1798,01

898,87

september 2017

esitada ehitusteatis

8

Krista Metsand

Köödre, Ristivälja juurdepääsutee rajamine

4701,99

2585,78

september 2017

 

9

Antti Holsmer

Vanatamme, Kuriste küla kanalisatsiooni ehitus

2020,20

1010,10

september 2017

esitada ehitusteatis

10

Sirje Paat

Tänava, Ristivälja küla kanalisatsiooni ehitamine

2066,96

1033,48

september 2017

esitada ehitusteatis

11

Klarissa Kask

Magasi liitumine ühisveevärgiga

1300,00

650,00

september 2017

taotleda ehitusluba

12

Klarissa Kask

Magasi liitumine ühiskanalisatsiooniga

1300,00

650,00

september 2017

taotleda ehitusluba

13

Harri Uibo

Koolitoa, Nasva küla joogivee kvaliteedi parandamine

922,00

462,00

september 2017

 

14

Eha Kiisa

Hiiu mnt 27a ühisveevärgiga liitumine

3013,60

1506,80

september 2017

 

15

Eha Kiisa

Hiiu mnt 27a ühiskanalisatsiooniga liitumine

3013,60

1506,80

september 2017

 

16

Sandra Heinma

Aida talu, Jõeküla veevarustus

3419,00

1709,39

september 2017

taotleda ehitusluba

17

Maris Varik

Simmuna majapidamise kanalisatsiooni rajamine

2048,00

1024,00

september 2017

esitada ehitusteatis

18

Erik Maier

Männi talu Allika küla joogivee filter

921,48

460,74

september 2017

 

19

Toomas Vaks

Niiduliiva joogiveefiltrite paigaldus

1504,08

751,92

veebruar 2017

 

20

Aaja Oja

Lusso Luguse küla majapidamise kanalisatsiooni rajamine

1216,00

608,00

september 2017

esitada ehitusteatis

 

KOKKU

 

43048,31

21759,07