« Tagasi

„Eesti kaunis kodu 2017“ konkurss

Eesti Kodukaunistamise Ühendus koostöös maakondade esindajatega viib läbi üle-eestilist konkurssi "Eesti kaunis kodu", mille patroon on Eesti Vabariigi President. Iga-aastase kaunimate kodude konkursiga tunnustatakse üksikisikuid, kogukonda ja organisatsioone piirkonna ning riigi tasandil. 

Konkursile saavad omavalitsused esitada objekte järgmistes kategooriates: eramu, talu, suveelamu, korterelamu, ühiskondlik hoone või ettevõte, tootmiskompleks, küla, külaosa või tänav, park, väljak, midagi muud. 

Lisaks saab esitada kandidaate eriautasule kategooriates: 

* parim tervisespordirajatis

* parim tööstusmaastik
* kaunis muinsuskaitseobjekt

* kaunis omavalitsus

* energiasäästlik kaunis kodu

Viiel eelneval aastal presidendilt autasu saanuid palume mitte esitada.

Väärtustamaks oma valla inimeste tööd kodude kaunistamisel ootab Käina Vallavalitsus vallaelanike ettepanekuid, keda esitada Käina vallast  "Eesti kaunis kodu 2017" konkursile. Ettepanekuid ootame 15. maiks aadressile valitsus@kaina.hiiumaa.ee või tel 462 2888.