« Tagasi

Käina aleviku keskuse detailplaneering

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 27. oktoobrist - 7. novembrini 2017 ja eskiislahenduse avalik arutelu 8. novembril 2017 algusega kell 16 Käina vallamajas.

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua Käina keskuse integreeritud ruumiline lahendus, mis sisaldab kaubanduskeskust, kortermaja, mitmeid väiksemaid äripindasid, omatoodangu turgu, bussipeatust ning eelnevate teenindamiseks vajalikku liikluskorraldust, parkimist, haljastust, valgustust ja muid tehnosüsteeme. Planeeringu dokumentide ja eskiislahendusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Käina vallamajas aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, valla veebilehel https://atp.amphora.ee/kainavv/  või telefonil 462 2882.

Ettepanekud palume esitada e-posti aadressil valitsus@kaina.hiiumaa.ee või Käina vallamajja.