« Tagasi

Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Käina Vallavalitsus teatab, et Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu toimub 18. mail 2017 algusega kell 11.00 Käina vallamajas.

Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering on algatatud Käina Vallavalitsuse 11.01.2017 korraldusega nr 3. Planeeringu koostamise eesmärgiks on turismiteenuste osutamiseks laiendada Kassari Puhkekeskuse tegevust uute majutushoonete ja kogunemishoone ehitamisega.

Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Käina Vallavalitsuses ja Käina valla veebilehel. Ettepanekud esitada Käina Vallavalitsusele.

Detailplaneeringuga seotud dokumendid ja eskiislahendus.