HAJAASUSTUSE PROGRAMMI RAHULDATUD ROJEKTITAOTLUSED 2013.A.

Käina Vallavalitsuse 27.11.2013 korraldus nr 263      
           
           
Jrk nr Toetuse saaja ja kaastaotleja nimi Projekti nimetus ja tegevused Toetuse summa (riik+KOV) Oma- ja kaasfinantseerigu summa Projekti elluviimise kavandatud lõpptähtaeg
1 Tiina Lepamaa Uuekopli majapidamisele rauaeraldusfiltri paigaldamine 1466,07 732,93 detsember 2014
2 Taavi Laid Aru kinnistu kanalisatsiooni rajamine 2061,40 1 030,55 detsember 2014
3 Helen Härmson / Marika Mölder Takkasauna ja Remmelga juurdepääsutee parandamine 2209,64 1 104,66 detsember 2014
4 Ulvi Mets Laugemäe kinnistu kanalisatsiooni rajamine 2077,40 1 038,55 aprill 2015
5 Rein Saarmets Trite majapidamisele kanalisatsiooni rajamine 1877,39 938,56 detsember 2014
6 Tiit Kopli Ülemäe kinnistu kanalisatsiooni rajamine 3127,86 1 563,69 märts 2015
7 Ants Kirsi Saviaugu talu vee- ja kanalisatsioonisüsteem 6499,79 3 249,41 aprill 2015
    KOKKU 19319,55 9658,35