Käina Kooli direktori konkurss

Käina Vallavalitsus korraldab konkursi Hiiumaa Käina Kooli direktori ametikohale. Ootused kandideerijale: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid...

Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Käina Vallavalitsus teatab, et Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu toimub 18. mail 2017 algusega kell 11.00 Käina vallamajas. ...

Tasuta õigusnõustamine 25. mai

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005 Tasuta  õigusteenusele on oodatud: erivajadustega isikud,...

Teeme sellel aastal teisiti

Ilusate ilmade ja õue korrastamise juurde käib tihti ka lõkke tegemine. Lepime kokku, et teeme sellel aastal lõket ohutult! Lõket on võimalik teha nii, et see ei ohustaks meie enda ega ka...

Demineerijate kevadised kuulutajad

Metsas või rannas jalutades, kodusid ja aedasid kraamides-koristades, võime sattuda peale leidudele, mis on sinna sattunud väga ammustel aegadel. Leiud võivad olla erinevad - vanad tossud,...

Hajaasutuse programm 2017

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. ...

Toetusest ettevõtetele

MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon www.eesa.ee Hea tootmisettevõtte juht! Keskkonnaministeerium on alustamas meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" rakendamist Euroopa...

Lapsevanem peab teadma, kus laps on

Lastekaitse seadusega on kehtestatud alla 16 aastasele alaealisele liikumispiirang, mis tähendab, et nooremal kui 16 aastasel lapsel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes...

Käina lasteaias avati hoiurühm

Käina Vallavalitsus avas koostöös SA-ga Innove 2016.a jaanuarist Käina lasteaias hoiurühma. Projekt "Hoiurühma avamine Käina lasteaias Tirtspõnni" sai teoks Euroopa Liidu Euroopa...

Abivahendite süsteemi korraldus alates 1. jaanuarist 2016. aastal

Alates 1.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.     Isikliku...