« Tagasi

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Käina Vallavalitsus teatab, et Käina aleviku keskuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 11. augustil 2017 algusega kell 15.00 Käina vallamajas.

Käina aleviku keskuse detailplaneering on algatatud Käina Vallavalitsuse 31.05.2017 korraldusega nr 105. Planeeringu koostamise eesmärgiks on luua Käina keskuse integreeritud ruumiline lahendus, mis sisaldab kaubanduskeskust, mitmeid väiksemaid äripindasid, kortermaja, keskväljakut, omatoodete turgu, tööstuskaupade tänavamüügikohta, bussipeatust ja eelnevate teenindamiseks vajalikku liikluskorraldust, parkimist, haljastust, valgustust ning muid tehnosüsteeme. Arendajaks on Hiiumaa Tarbijate Ühistu koostöös Käina Vallavalitsuse ja teiste planeeringuala maaomanikega.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Käina Vallavalitsuses ja Käina valla veebilehel. Ettepanekud palume esitada Käina Vallavalitsusele.

 

Eskiis.