26.04.17

Käina Vallavalitsus korraldab konkursi Käina Kooli direktori ametikohale.

Ootused kandideerijale:

magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;

teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest,

analüüsi- ja planeerimisoskus.

Edukas kandidaat on:

vastutustundlik, korrektne ja täpne;

väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega;

loov ja initsiatiivikas;

õpi- ja otsustusvõimeline.

Ametikorteri võimalus.

Tööle asumise aeg: 1. augustist 2017

Kandideerimiseks: esitada motiveeritud sooviavaldus konkursil osalemiseks, elulookirjeldus (CV), essee (soovitavalt kuni 3 600 tähemärki koos tühikutega), kus kandidaat kirjeldab võimalikult täpselt oma visiooni teemal „Käina Kool aastal 2020" ning ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt  20. maiks 2017. a aadressil Käina Vallavalitsus Hiiu mnt 28, Käina alevik, Käina vald, 92101, Hiiumaa või digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil valitsus@kaina.hiiumaa.ee.

Täiendav informatsioon: Lisainfo tel 5165600 või e-posti aadressil omar.jopiselg@kaina.hiiumaa.ee.