Avatud
E-N 8.00- 17.00
R     8.00- 14.00  
 

Heli Tuisk - Sotsiaal- ja haridusnõunik

heli.tuisk@kaina.hiiumaa.ee
462 2883; 53490389
Haridus: Magistri kraad
Eriala: Noorsootöö, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse ametijuhend

Aime Tamm - Sotsiaaltöö spetsialist

aime.tamm@kaina.hiiumaa.ee
462 2883
Haridus: Kesk-eriharidus
Eriala: Asja-ajamise organiseerimine ametijuhend

Pille Näksi - Koduhooldaja

pille.naksi@kaina.hiiumaa.ee
462 2883, 5343 6177
Haridus: Keskharidus