8.08.17

Käina Huvi- ja Kultuurikeskus

Põhimäärus

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse ülesanneteks on loova huvihariduse koolituse korraldamine lastele ja noortele vastavalt riiklikule raamõppekavale ja keskuse enda poolt kehtestatud õppekavale. Koolil on muusika-, kunsti- ja tantsuosakond. Muusikaosakond pakub võimalust õppida nii akadeemilistel kui ka rahvamuusikaerialadel. Kunstiosakonna õppekavasse kuuluvad kompositsioon, joonistamine, maalimine, keraamika, kunstiajalooga tutvumine jpm. Tantsuosakonnas tegeletakse eesti tantsu, seltskonnatantsu ning line- ja kantritantsuga.

Õppetöö toimub Käina Kultuurikeskuse teise korruse ruumides.

Samuti kuulub Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse juhtimise alla valla noorsootöö korraldamine, noortekeskuse töö korraldamine, erinevate huvidega laste ja noorte (7–26 aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel.

Noortekeskuse telefon on 51980820.

Käina HK tegevuse hulka kuulub ka kohaliku kultuurielu korraldamine, professionaalse kultuuri vahendamine, festivalide, meelelahutusürituste, kontsertide, teatrietenduste, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine; paikkondliku kultuuri edendamine, klubide ja huviringide tegevuse korraldamine ja nende nõustamine, kultuurialane koostöö vallas asuvate mittetulundusühingute, seltside, sihtasutuste, huviringide ning äriühingutega; koostöö teiste huviharidus-, noorsootöö- ja kultuuriasutustega ning Käina valla esindamine vastavates valdkondades; Keskus võib oma põhitegevuse kõrvalt arendada vabahariduslikku tegevust, pakkudes elanikkonnale õppe- ja enesetäiendamise võimalusi. Korraldada seminare ja kursusi, samuti välja üürida inventari ja ruume ning osutada muid tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

Kontakt

Mäe tn. 2, 92101 Käina
Telefon: +372 463 6132
E-post: ly.meldorf@kaina.hiiumaa.ee

Koduleht: www.kainakultuur.ee