8.08.17

JÄÄTMEMAJANDUS

Hiiumaa on üks jäätmeveo piirkond, kuhu kuulub ka Käina vald. Käina valla jäätmehooldust reguleerib  jäätmehoolduseeskiri. Käina vallajäätmehoolduse arengut käsitleb Hiiumaa Jäätmekava.

Hiiumaal tegutseb üks jäätmejaam asukohaga Käina vallas, mis teenindab kogu saart. Hiiumaa jäätmejaamas pressitakse olmejäätmed kokku ja saadetakse mandrile. 
Hiiumaa jäätmejaama (Hiiumaa Prügila OÜ)‎ asukoht: 
Käina vald, Ristivälja. 
Avatud E-R 9-17; Laupäeval 10-14 (suvehooajal); P ja riiklikud pühad suletud. 
Tel 514 0854 

Jäätmete kogumine ja vedu:

Olmejäätmed kogutakse vastavalt jäätmeseaduses sätestatud korraldatud jäätmeveo korrale, mis hakkab kehtima pärast uue hanke korraldamist.
• OÜ Hiiu Autotrans Tel 463 1737, 520 3795 
• AS Eesti Keskkonnateenused Tel 1919, 462 2811 
Ehitus-lammutusjäätmete äraveoks võib tellida jäätmevedu Hiiu Autotransilt või Eesti Keskkonnateenustelt või jäätmed ise ära viia Hiiumaa jäätmejaama Ristiväljal. 
Hiiu Autotrans OÜ müüb teenustasuga kilekotte olmejäätmete kogumiseks (150 liitrit/ 5.-), saadaval ka Käina vallamajas. 

Pakendikonteinerite asukohad: 
MTÜ Eesti Pakendiringluse pakendikonteinerid 
OÜ Tootjavastutusorganisatsiooni pakendikonteinerid 
Käina valla pakendijäätmete kogumiskohad: 
• 1. Konsumi kauplus: segapakend, klaas, paber-papp 
• 2. Käina apteek-ambulatoorium: segapakend 
• 3. Mäe tänava elamud: segapakend, paber-papp 
• 4. Lõokese tänava elamud: segapakend, paber-papp 
• 5. Putkaste küla: segapakend 
• 6. Männamaa küla: segapakend, klaas 
• 7. Kassari küla: segapakend, klaas 
Tuletame meelde, et pakendikonteinerisse võib panna ainult kuiva ja puhast (ilma toidujäätmeteta) pakendeid. 
Kategooriliselt on keelatud pakendikonteinerisse panna olmejäätmeid ja ehitus-lammutusprahti! 

Panditaara automaadid: 
• Hiiu Konsum 
Keskväljak 1, Kärdla 
• Tormi Konsum 
Heltermaa mnt 14, Kärdla 
• Kärdla Selver 
Rehemäe, Linnumäe küla, Pühalepa vald 
• Suuremõisa A ja O 
Suuremõisa küla, Pühalepa vald 
• Käina Konsum 
Hiiu mnt 9, Käina 
• Emmaste A ja O 
Emmaste küla, Emmaste vald 
• Nurste A ja O 
Nurste küla, Emmaste vald 
• Kõrgessaare A ja O 
Tööstuse tee 10, Kõrgessaare 
Taaraautomaadid võtavad vastu Eesti Pandipakendi poolt märgistatud taarat 
Riigikohtu Õigusteabe osakonna poolt koostatud kohtupraktika analüüs Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS § 69 lg 4 alusel.