20.03.17

SOTSIAALTOETUSED

Toetuste maksmise tingimustega tutvu SIIN

1) sünnitoetus 

200 eurot;

    täiendav lapsetoetus lapse ühe aastaseks saamisel

150 eurot;

    täiendav lapsetoetus lapse kahe aastaseks saamisel

150 eurot;

2) ranitsatoetus

130 eurot;

3) juubelitoetus

  30 eurot;

4) hooldajatoetus raske puudega isiku hooldamise eest

  25 eurot kuus;

5) hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldamise eest

  40 eurot kuus;

6) matusetoetus

100 eurot;

7) väikelapse toetus

150 eurot kuus;

8) koduse lapse toetus

125 eurot kuus;

9) vähekindlustatud pere toetus sotsiaalkomisjoni otsuse alusel

 

 

 

Toimetaja: PILLE NÄKSI