Ettevalmistusperiood

27.10.17

ETTEVALMISTUSPERIOOD

26. jaanuaril toimus koosolek, kus otsustati moodustada valdkondadepõhised töögrupid ühinemise ettevalmistamiseks. Protokoll.

21. veebruaril toimus koosolek, kus maavanem andis ülevaate haldusreformi käigust ja konsultant tutvustas sundliitmise protsessi ning valdkondadepõhised töögrupid andsid ülevaate oma koosolekutest. Protokoll. Otsustati kutsuda ühise laua taha ka Emmase ja Pühalepa volikogude liikmed - kutse.

9. märtsil kell 18 kohtusid Emmaste ja Pühalepa valla volikogude liikmed Käina vallamajas ühisel koosolekul. Koosolekul osalesid konsultandid, Rahandusministeeriumi esindaja ja maasekretär. Mandaatide jaotuse tabel. Uus koosolek lepiti kokku 20.3.2017 kell 16 Käina vallamajas - kutse. Pärast ühist koosolekut toimus juhtkomisjoni koosolek. Protokoll.

17. märtsil edastati Emmaste Vallavolikogu ja Pühalepa Vallavolikogu digitaalselt allkirjastatud vastus Hiiu valla ja Käina valla kutsele alustada 20.03.2017 ühinemiskokkuleppe läbirääkimistega. 

20. märtsi koosoleku protokoll. Üheks teemaks olid maavalitsuselt  tulevad ülesanded.

29. märtsi koosoleku protokoll. Koosolekul kinnitati Hiiumaa valla struktuur.

18. aprilli koosoleku protokoll. Teemad on struktuur, raha ja põhimäärus.

24. aprilli koosoleku protokoll. Teemaks on põhimäärus.

16. mai koosoleku protokoll. Teemaks oli Põhimäärus, osavalla põhimäärus, IT lahendused ja struktuur.

29. mai koosoleku protokoll. Temmaks oli osavalla põhimäärus.

Järgmise koosoleku aega kokku ei lepitud. 

VALDKONDADEPÕHISTE TÖÖGRUPPIDE KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID ja tulemus

Sotsiaalvaldkonna töögrupp. Koosseis: Ly Meldorf, Heli Tuisk, Aasa Saarna, Elle Voolma, Annely Veevo, Kairi Priit ja Reili Rand). Koosolekud 9.2 kl 14.30 Hiiu Vallavalitsuses (protokoll), 21.2 kl 13 Hiiu Vallavalitsuses (protokoll), 6.3 kl 15 Hiiu Vallavalitsuses.

Hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö töögrupp. Koosseis Annely Veevo, Margit Kagadze, Tiia Liibert, Ly Meldorf, Jana Uuskari ja ekspert Ermo Mäeosts. Koosolekud 14.2.2017 kl 16 Käina volikogu saalis (protokoll), 27.2.2017 kell 16 Käina vallamajas (protokoll), 13.3.2017 kl 14.00 Hiiu vallavalitsuse  majas (protokoll). töö tulemusena valminud aruanne.

Majanduse ja halduse töögrupp. Koosseis Üllar Padari, Aiki Maivel, Tõnu Koppel, Liili Eller ja Argo Valgma.  Koosolekud 13.2.2017 kokku Hiiu vallamajas kell 10, 7.3.2017 kell 10 Käina vallamajas.

Kantselei, tehnilise toe, raamatupidamise ja IT töögrupp. Koosseis Inge Elissaar, Helen Härmson, Aiki Maivel, Laur Meldorf, Jüri Ojasoo, Tarmo Rajang, Märt Saar, Piret Sedrik ja Helika Villmäe. Koosolekud 15.2.2017 kell 15.30 Hiiu Vallamajas (protokoll), 22.2.2017 kell 15 Hiiu vallamajas (protokoll), 14.3.2017 kell 10 Käina Vallamajas Protokoll koos lisaga.

Arengu, planeeringu, ehitustegevuse ja rahanduse töögrupp. Koosseis Monika Pihlak, Jürgen Vahtra, Aivi Telvik, Omar Jõpiselg, Tiivi Lipp. Koosolekud 6.2.2017 kell 14 või 14.30 (sõltuvalt HOL lõppemisest) Hiiu Vallamajas, 21.3.2017 kell 13.30 Hiiu vallamajas. Kokkuvõte. Rahandusosakonna ülesanded. Arenguosakonna ülesanded.

Töögruppide koosolekute tulemusena valmisid Hiiumaa Vallavalitsuse struktuuri ja Hiiumaa valla osavaldade struktuuri, Hiiumaa valla põhimääruse ja Hiiumaa valla osavaldade põhimääruse projektid.