HAJAASUSTUSE PROGRAMMI RAHULDATUD PROJEKTITAOTLUSED 2014.a.

Käina Vallavalitsuse 18.06.2014 korraldus nr 107

Käina Vallavalitsuse 16.07.2014 korraldus nr 132

 

 

Jrk nr Toetuse saaja ja kaastaotleja nimi Projekti nimetus ja tegevused Toetuse summa (riik+KOV) Oma- ja kaasfinantseerigu summa Projekti elluviimise kavandatud lõpptähtaeg
1 Enel Transtok Enu majapidamises rauaeraldusfiltri paigaldamine

1579,40

789,58

september 2015
2 Ain Koor Nina kinnistu puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

5724,00

2862,00

november 2015
3 Eldur Pisarev Neire majapidamises veepuhastusfiltri paigaldamine

1392,07

695,93

juuli 2015
4 Tiit Kopli Ülemäe kinnistu kanalisatsiooni rajamine

5197,43

2633,92

oktoober 2015
5

Jako Kaups /

Villo Ella

Seljamaa ja Leemendi sissesõidutee remont

9337,66

4668,14

märts  2015
6 Mariann Meiusi Silma talu kanalisatsiooni rajamine

1561,54

780,65

september 2015
7 Ruta Tammeveski Veskitamme veekvaliteedi parandamine

1549,70

774,74

oktoober 2015
    KOKKU

26775,56

13421,81