30.06.17

Käina Vallavalitsuse 28.06.2017 korraldus nr 123

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevused

Toetuse suurus

Toetuse oma- ja kaas-finantseering

Toetuse väljamaksmise tingimus

 

1

Viiu Adamka

Neitsimäe, Kassari küla kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2240,10

1119,90

esitada ehitusteatis

 

2

Villem Kane

Lepandi majapidamise kanalisatsiooni rajamine

1913,80

956,84

esitada ehitusteatis

 

3

Pille Näksi

Sae talu kanalisatsioon

3420,41

1709,95

esitada ehitusteatis

 

4

Meida Kotkas

Allika, Nõmme küla puurkaevu rajamine

2288,00

1144,00

taotleda ehitusluba

 

5

Neidi Parbo

Teokopli talu, Kleemu küla majapidamise kanalisatsiooni rajamine

2352,92

1176,28

esitada ehitusteatis

 

6

Hannes Maasel

Kulmu talu veepuhastusfiltri soetamine ja paigaldamine

1328,07

663,93

 

 

7

Ly Nõmme

Kaigutsi, Uha-Sepa veesüsteem

2784,00

1392,00

 

 

8

Elve Kraavik

Paju majapidamise kanalisatsioon

3106,67

1553,11

esitada ehitusteatis

 

9

Kaja Tuisk

Säde kinnistu rauaveefiltri paigaldus

880,71

440,29

 

 

10

Monika Sau

Keldri talu puurkaevu rajamine ja trassitööd majani

2820,00

1410,00

taotleda ehitusluba

 

11

Tormi-Madis Kääramees

Orjaku küla Sääre majapidamise kanalisatsiooni rajamine

1680,00

840,00

esitada ehitusteatis

 

12

Tiina Veem

Kaigutsi küla Viiluse talu veekvaliteedi parandamine

1204,67

602,33

 

 

13

Sandra Heinma

Aida talu, Jõeküla, Käina vald kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2119,30

1059,50

esitada ehitusteatis

 

14

Triinu Schneider

Triinu talu puurkaevu rajamine, pumba ja filtri ost, pumbamaja ehitamine, veetrassi majja viimine

4652,80

2330,00

taotleda ehitusluba

 

15

Sirje Klaas

Aadma küla, Küti majapidamise juurdepääsutee remont

4877,30

2438,38

 

 

16

Ülle Pärna

Kiviaia, Esiküla, Käina vald elamu kanalisatsiooni ehitus

2560,00

1280,00

esitada ehitusteatis

 

17

Tiia Uusoja

Uus-Hansu majapidamise kanalisatsioon

2643,30

1321,50

esitada ehitusteatis

 

 

KOKKU

 

42872,05

21438,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: VERONIKA KAEVANDES