30.12.15
Internetti on võimalik kasutada valla raamatukogudes Käinas ja Männamaal ning Kassaris Rahvamajas. WIFI teenust saab kasutada Orjaku sadamas, Käina raamatukogus ja Käina ujulas.