8.08.17

Käina Kool

Põhimäärus

Käina Kool on turvaline maakool, mis annab tasemel toimetulekuhariduse ja võimaluse omandada konkurentsivõimeline üldharidus kodu lähedal. Kooli eesmärk on tagada võimetekohased õppimisvõimalused kõigile lastele ja valmisolek õppimiseks järgmises kooli- või haridusastmes.
Kooli visioon ja missioon on:

  • Käina Kool on regiooni vaimsuse ja vaimuelu keskus ja kujundaja
  • Käina Kool on turvaline maakool, mis annab tasemel toimetulekuhariduse.
  • Tänu Käina Kooli tegevusele suureneb piirkonna elanike haridus ja haritus.
Käina Kool on ühes vahetuses töötav eesti õppekeelega üldhariduskool. 
Õppe- ja kasvatustöö tugineb kooli õppekaval, mis lähtub riiklikust õppekavast. Koolis on traditsiooniline klassiõpe.

Kontakt:
Hiiu mnt. 4, 92101 Käina
Telefon: +372 462 2160
E-post: kool@kaina.edu.ee
Kodulehekülg: www.kaina.edu.ee