Käina lasteaias avati hoiurühm

Käina Vallavalitsus avas koostöös SA-ga Innove 2016.a jaanuarist Käina lasteaias hoiurühma. Projekt "Hoiurühma avamine Käina lasteaias Tirtspõnni" sai teoks Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi rahalisel toetusel. ESF toetus projektile on 48 063,12 eurot. Projekti periood 01.01.2016 kuni 31.08.2018.


Projekti eesmärgiks on suurendada lapsevanemate osalemist tööturul ja tagada lapsele ning projekti raames loodud kohal lapsehoiuteenuse osutamine või alushariduse omandamine.
Tulemuseks on 10 lisa lapsehoiu kohta Käina Tirtspõnni Lasteaias