17.05.16

VEEMAJANDUS

Käina vald on AS Kärdla Veevärk aktsionär. Käina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vee-ettevõtja on AS Kärdla Veevärk.

Käina valla vee- ja kanalisatsioonimajanduse arengut käsitleb Käina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava.

kontakt

Kärdla Veevärk AS
Registrikood: 10064136
Aadress: Nõmme 9A, 92412 Kärdla
Telefon: 463 2187
http://www.kvv.ee/