« Tagasi

Teade

Teade

Vabariigi Valitsuse korraldusel läheb huvikool alates 11. märtsist 2021. a. distantsõppele. Küsimuste korral palun pöörduge oma erialaõpetaja poole. 

 

Suletud on ka noortekeskus. Tegevused toimuvad nii veebis kui ka õues. Küsimuste korral pöörduge noorsootöötajate poole.

Jooksev info Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse facebooki lehel.

 

Ly Meldorf

Direktor