Vabavaratalgud 2017

Laupäeval, 29. aprillil, kell 10 – 18 Kärdla Põhikooli arvutiklassis, Uus tn 2, Kärdla. Vabavara – sõbralik, meeldiv, muretu, kindel - tasuta paigaldus riistvaraliselt töökorras arvutitele...

„Eesti kaunis kodu 2017“ konkurss

Eesti Kodukaunistamise Ühendus koostöös maakondade esindajatega viib läbi üle-eestilist konkurssi "Eesti kaunis kodu", mille patroon on Eesti Vabariigi President. Iga-aastase kaunimate kodude...

Avatud treeningud jätkuvad südamekuul

Märtsis alguse saanud Hiiu ja Käina valla avatud treeningud jätkuvad ka aprillis ja mais. Avatud treeningud on heaks võimaluseks proovida tasuta ja koos teiste algajatega erinevaid iganädalaselt...

Teeme sellel aastal teisiti

Ilusate ilmade ja õue korrastamise juurde käib tihti ka lõkke tegemine. Lepime kokku, et teeme sellel aastal lõket ohutult! Lõket on võimalik teha nii, et see ei ohustaks meie enda ega ka...

Demineerijate kevadised kuulutajad

Metsas või rannas jalutades, kodusid ja aedasid kraamides-koristades, võime sattuda peale leidudele, mis on sinna sattunud väga ammustel aegadel. Leiud võivad olla erinevad - vanad tossud,...

Käina tööstusala II detailplaneering

Käina Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldusega nr 76 on vastu võetud Käina vallas Käina alevikus asuva Käina tööstusala II detailplaneering vastavalt Skepast&Puhkim OÜ tööle nr 2016-0027....

Hajaasutuse programm 2017

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. ...

Hiiu valla ja Käina valla ühinemislepingu muutmise avalikustamine 30. märts kuni 21. aprill.

Hiiu valla ja Käina valla juhtkomisjon on otsustanud algatada Hiiu valla ja Käina valla volikogude poolt 8.12.2016 kinnitatud ühinemislepingu  punkti 6.1.1.  muutmise. Muudatuse...

Konkurss munitsipaalomandis olevale elamumaale

Munitsipaalomandis olevale elamumaale hoonestusõiguse seadmise uus konkurss on alanud. Täpsemad tingimused .

Toetusest ettevõtetele

MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon www.eesa.ee Hea tootmisettevõtte juht! Keskkonnaministeerium on alustamas meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" rakendamist Euroopa...

Rehekuu Hiiumaa Muuseumis

Head muuseumikülastajad! Alates 1. oktoobrist läks Hiiumaa Muuseum üle talvehooajale. Pikk Maja on aasta lõpuni avatud iga päev 10–17. Kassari ekspositsioonimaja ootab külastajaid veel...

Muudatused Hiiumaa transpordiühendustes alates 1. oktoobrist 2016

Heltermaa – Rohuküla  parvlaevaliini hakkab 1. oktoobrist 2016 opereerima TS Laevad OÜ. Esialgu on liinil samad praamid, mis septembrikuus, s.t. St Ola ja Regula. Mõnevõrra ebamugavusi...

Eesti Loomakaitse Seltsi teade

Eesti Loomakaitse Selts PRESSITEADE 10.08.2016 Suve lõpp jätab paljud lemmikloomad koduta Juba kuuendat aastat korraldab Eesti Loomakaitse Selts suve lõppedes kampaaniat „Suvi...

Lapsevanem peab teadma, kus laps on

Lastekaitse seadusega on kehtestatud alla 16 aastasele alaealisele liikumispiirang, mis tähendab, et nooremal kui 16 aastasel lapsel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes...

Käina lasteaias avati hoiurühm

Käina Vallavalitsus avas koostöös SA-ga Innove 2016.a jaanuarist Käina lasteaias hoiurühma. Projekt "Hoiurühma avamine Käina lasteaias Tirtspõnni" sai teoks Euroopa Liidu Euroopa...

Abivahendite süsteemi korraldus alates 1. jaanuarist 2016. aastal

Alates 1.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.     Isikliku...