Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Käina Vallavalitsus teatab, et Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu toimub 18. mail 2017 algusega kell 11.00 Käina vallamajas. ...

Konkurss Käina Kooli direktori ametikohale

Käina Vallavalitsus korraldab konkursi  Käina Kooli direktori ametikohale. Ootused kandideerijale: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid...

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustab aprillist 2017...

Vabavaratalgud 2017

Laupäeval, 29. aprillil, kell 10 – 18 Kärdla Põhikooli arvutiklassis, Uus tn 2, Kärdla. Vabavara – sõbralik, meeldiv, muretu, kindel - tasuta paigaldus riistvaraliselt töökorras arvutitele...

„Eesti kaunis kodu 2017“ konkurss

Eesti Kodukaunistamise Ühendus koostöös maakondade esindajatega viib läbi üle-eestilist konkurssi "Eesti kaunis kodu", mille patroon on Eesti Vabariigi President. Iga-aastase kaunimate kodude...

Teeme sellel aastal teisiti

Ilusate ilmade ja õue korrastamise juurde käib tihti ka lõkke tegemine. Lepime kokku, et teeme sellel aastal lõket ohutult! Lõket on võimalik teha nii, et see ei ohustaks meie enda ega ka...

Demineerijate kevadised kuulutajad

Metsas või rannas jalutades, kodusid ja aedasid kraamides-koristades, võime sattuda peale leidudele, mis on sinna sattunud väga ammustel aegadel. Leiud võivad olla erinevad - vanad tossud,...

Käina tööstusala II detailplaneering

Käina Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldusega nr 76 on vastu võetud Käina vallas Käina alevikus asuva Käina tööstusala II detailplaneering vastavalt Skepast&Puhkim OÜ tööle nr 2016-0027....

Hajaasutuse programm 2017

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. ...

Toetusest ettevõtetele

MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon www.eesa.ee Hea tootmisettevõtte juht! Keskkonnaministeerium on alustamas meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" rakendamist Euroopa...

Lapsevanem peab teadma, kus laps on

Lastekaitse seadusega on kehtestatud alla 16 aastasele alaealisele liikumispiirang, mis tähendab, et nooremal kui 16 aastasel lapsel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes...

Käina lasteaias avati hoiurühm

Käina Vallavalitsus avas koostöös SA-ga Innove 2016.a jaanuarist Käina lasteaias hoiurühma. Projekt "Hoiurühma avamine Käina lasteaias Tirtspõnni" sai teoks Euroopa Liidu Euroopa...

Abivahendite süsteemi korraldus alates 1. jaanuarist 2016. aastal

Alates 1.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.     Isikliku...