2.02.17

Emmaste, Hiiu, Käina ja Pühalepa valdade ühinemine

Käina Vallavolikogu tegi 24. augustil 2016 ettepaneku ühinemiseks Emmaste vallale, Pühalepa vallale ja Hiiu vallale.

8. septembri 2016 otsusega võttis Hiiu vald ettepaneku vastu. Pühalepa ja Emmaste vallad ei ole veel seisukohta võtnud.

13. oktoobril 2016 toimus esimene konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel, et selgitada võimalusi juba Emmasta, Pühalepa ja Käina valla läbirääkimistes väljatöötatud lepingus kokkulepitu sobivuses ja võimalikkuses nelja valla ühinemisel. Protokoll.

Nelja valla ühinemiseks koostas konsultant ajakava.

Ühinemislepingu projekt 13.10.2016 muudatusettepanekutega.

17. oktoobril toimus teine konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 17.10.2016 muudatusettepanekutega.

19. oktoobril toimus kolmas konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 19.10.2016 muudatusettepanekutega.

21. oktoobril toimus konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 21.10.2016 muudatusettepanekutega.

24. oktoobril toimus konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 24.10.2016 muudatusettepanekutega.

Pühalepa Vallavolikogu otsustas 25.10.2016 otsusega nr 38 keelduda läbirääkimistest.

26. oktoobril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 26.10.2016 muudatusettepanekutega.

28. oktoobril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll koos lisaga.

Ühinemislepingu projekt 28.10.2016 muudatusettepanekutega.

Osavalla põhimääruse projekt.

Emmaste Vallavolikogu otsustas 31.10.2016 otsusega nr 159 keelduda läbirääkimistest.