2.02.17

Käina, Emmaste ja Pühalepa valla ühinemine

Käina Vallavolikogu on tegi 25. mail 2016 ettepaneku ühinemiseks Pühalepa vallale ja Emmaste vallale.

Emmasta vald võttis ettepaneku vastu 2. juuni 2016 otsusega ja Pühalepa vald võttis ettepaneku vastu 28. juuni 2016 otsusega.

4. juulil alustati läbirääkimistega mida kajastavad alljärgnevad protokollid:

4.7.2016 protokoll nr 1

19.7.2016 protokoll nr 2. Koosolekul lepiti kokku ajakava.

10.8.2016 protokoll nr 3

16.8.2016 protokoll nr 4

30.8.2016 protokoll nr 5. Koosolekul muudeti ajakava

5.9.2016 protokoll nr 6

14.9.2016 protokoll nr 7

Läbirääkimiste tulemusena valmis ühinemislepingu projekt, mida tutvustatakse volikogudele.

Käina Vallavolikogu otsustas 1.11.2016 otsusega lõpetada läbirääkimised, kuivõrd mõistlik on Hiiumaal üks vald.