Käina osavalla kultuuritöö juhtimine toimub läbi Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse. Käina HK eesmärgiks on paikkondliku kultuuri edendamine, professionaalse kultuuri vahendamine, festivalide, meelelahutusürituste, kontsertide, teatrietenduste, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine. Samuti on väga oluline koostöö maakonna huviharidus-, noorsootöö- ja kultuuriasutustega ning Käina valla esindamine vastavates valdkondades.