Õppemaks

 

     

Muusikaosakond (ka ettevalmistusklass)

 

25 eurot

Muusikaosakonna vabaõpe

 

25 eurot

Muusikaosakonna osaline vabaõpe (eriala tund 1 kord nädalas)

 

12,5 eurot

Kunstiosakond

 

20 eurot

Kunstiosakonna ettevalmistusklass

 

10 eurot

Tantsuosakond

 

15 eurot

Tantsuosakonna ettevalmistusklass

 

10 eurot

Mudilaskoor  

5 eurot

 

Õppemaksu teade saadetakse iga kuu e-posti teel lapsevanemale.

Võimalik on sõlmida ka otsekorraldusleping.

Õppemaks tasutakse Hiiumaa Vallavalitsuse arvele a/a EE052200001120112550.

Infot õppemaksu kohta tel. 462 2887