Käina Huvikool

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses tegutsev Käina Kaunite Kunstide Kool pakub eelprofessionaalset huviharidust riiklike õppekavade alusel ning ka huviringi tasemel õpet. 

1.oktoobril 1996. aastal avas uksed Käina vallas huvikool nimega Käina Kaunite Kunstide Kool. Õppima asus pea 90 õpilast (õppeaastal 2023/24 on koolis täidetud 178 õppekohta). Aastal 2009 moodustas Käina vald huvikool, kultuurikeskuse ja noortekeskuse ühinemisel asutuse Käina Huvi- ja Kultuurikeskus. Koolis on algusest peale olnud kolm osakonda: muusika-, kunsti- ja tantsuosakond. Huvikool pakub huvialast haridust muusika- ja kunstiosakonnas riiklike õppekavade alusel ja tantsuosakonnas kooli enda loodud õppekava alusel.

Muusika

Muusikaosakond pakub võimalust õppida nii akadeemilistel kui ka rahvamuusikaerialadel. Muusikaosakonna põhiõppes õpitakse 7 aastat. Õpetatavad erialad: klaver, plokkflööt, flööt, viiul, viola da gamba, kitarr, hiiukannel.

Kunst

Kunstiosakonna õppekava on jagatud 4 aastale, sellele eelneb ettevalmistusosakond. Õppekavasse kuuluvad kompositsioon, joonistamine, maalimine, vormiõpetus ja kunstiajalugu.

Tants

Tantsuosakonnas tegeletakse eesti tantsu, seltskonnatantsu ning line- ja showtantsuga. Õppeaeg tantsuosakonnas on 5 aastat. Eelkooliealistele tantsuhuvilistele on avatud ettevalmistusosakond.

 

Käina Kaunite Kunstide Kooli lõputunnistuse on saanud 176 õpilast, kuigi õppinud on siin kordades ja kordades rohkem lapsi. 

Õppimissooviga pöördu tel. 463 6132 või ly.meldorf@hiiumaa.ee