26.04.18

Samaaria maaüksuse detailplaneering

Korraldus nr 188; Samaaria maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

 

Omena ja Õunakese maaüksuste detailplaneering

Korraldus nr 146; Omena ja Õunakese maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Korralduse nr 146 lisa; Eelhinnang

 

Käina aleviku keskuse detailplaneering

Korraldus nr 105; Käina aleviku keskuse detailplaneeringu algatamine

Korralduse nr 105 lisa nr 1; Asukoht

Korralduse nr 105 lisa nr 2; Maaüksused

Korralduse nr 105 lisa nr 3; Detailplaneeringu koostamise vajadus ja ülesanded

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu eskiislahendus

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu eskiislahendus. Kruntimise skeem

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu eskiislahendus. Liiklus

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu eskiislahendus. Nähtavuskolmnurgad

 

 

Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering

Korraldus nr 3; Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Korralduse nr 3 lisa: Eelhinnang Käina vallas Kassari külas Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Kassari puhkekeskuse eskiislahendus

Kassari puhkekeskuse DP laienduse planeeringulahendus

Kassari puhkekeskuse detailplaneering (kooskõlastamisele)

 

Käina tööstusala detailplaneering

Käina tööstuala II detailplaneeringu põhilahendus ja seletuskiri

Käina tööstusala II parandatud ja täiendatud detailplaneering 

Korraldus 23; Käina tööstusala II detailplaneeringu algatamine

Lisa 1; planeeringuala

Lisa 2; detailplaneeringu koostamise vajadus ja ülesanded

Korraldus nr 76; Käina tööstusala II detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

Kassari elamuala detailplaneering

Kassari elamuala detailplaneeringu vastuvõtmine

Kassari elamuala detailplaneering

Kassari elamuala eskiisplaan 2

Kassari elamuala eskiisplaan

Otsus 40; Kassari elamuala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lisa otsusele 40; Eelhinnang Kassari elamuala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Korraldus 77; Kassari elamuala detailplaneeringu lähteseisukohate kinnitamine