Käina osavalla kultuuritöö juhtimine toimub läbi Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse

Käina Huvi- ja Kultuurikeskus ühendab endas valla huvikooli, kultuurikeskust ja noortekeskust. Käina valla kultuuritöö juhtimine toimub läbi Käina HK - eesmärgiks on paikkondliku kultuuri edendamine, professionaalse kultuuri vahendamine, festivalide, meelelahutusürituste, kontsertide, teatrietenduste, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine. Samuti on väga oluline koostöö maakonna huviharidus-, noorsootöö- ja kultuuriasutustega ning Käina valla esindamine vastavates valdkondades. Soov on pakkuda kultuurielamusi igale maitsele. Traditsiooniliste ürituste kõrval on oluline tuua Käinasse ka kõrgkultuuri nii muusikalist kui ka sõnalist. Huvikooli õpetajate näol on olemas tugev kaader valla kultuurielu edendamiseks ja uute ideede leidmiseks ja rakendamiseks.Siit on saanud alguse mitmed tunnustatud üritused Eestis nagu Hiiu Folk, Hiiumaa Tantsufestival ja Tobiase päevad. Noorsootöö valdkonnas on oluline toetada noorte endi initsiatiivi ja aidata ellu viia nende ideid. Käina Huvi- ja Kultuurikeskus on kultuurilisi vaba aja veetmise võimalusi pakkuv ning omaalgatust toetav keskus igas eas hiidlasele, kuid eelkõige Käina valla elanikule.