17.08.17

Omena ja Õunakese maaüksuste detailplaneering

Korraldus nr 146; Omena ja Õunakese maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Korralduse nr 146 lisa; Eelhinnang

 

Käina aleviku keskuse detailplaneering

Korraldus nr 105; Käina aleviku keskuse detailplaneeringu algatamine

Korralduse nr 105 lisa nr 1; Asukoht

Korralduse nr 105 lisa nr 2; Maaüksused

Korralduse nr 105 lisa nr 3; Detailplaneeringu koostamise vajadus ja ülesanded

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu eskiislahendus

 

 

Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering

Korraldus nr 3; Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Korralduse nr 3 lisa: Eelhinnang Käina vallas Kassari külas Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Kassari puhkekeskuse eskiislahendus

 

Käina tööstusala detailplaneering

Käina tööstuala II detailplaneeringu põhilahendus ja seletuskiri

Korraldus 23; Käina tööstusala II detailplaneeringu algatamine

Lisa 1; planeeringuala

Lisa 2; detailplaneeringu koostamise vajadus ja ülesanded

 

Kassari elamuala detailplaneering

Kassari elamuala detailplaneeringu vastuvõtmine

Kassari elamuala detailplaneering

Kassari elamuala eskiisplaan 2

Kassari elamuala eskiisplaan

Otsus 40; Kassari elamuala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lisa otsusele 40; Eelhinnang Kassari elamuala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Korraldus 77; Kassari elamuala detailplaneeringu lähteseisukohate kinnitamine