Hiiumaa ühendamine

11.04.17

Küsitluse tulemused

Käina valla haldusterritooriumil on 1794 vähemalt 16-aastast elanikku. Küsitluses osales kokku 118 Käina valla elanikku.

Esitatud küsimusele „Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemist" vastas jaatavalt 65 isikut.

Esitatud küsimusele „Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemist" vastas eitavalt 52 isikut.

Üks sedel oli kehtetu.

Elanike küsitlus

Vabariigi Valitsuse algatatud Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud elanike küsitlus toimub 9. ja 10. aprillil 2017.

Käina valla küsitluspunkt asub Käina Vallavalitsuses (Hiiu mnt 28, Käina) ja on avatud mõlemal päeval kell 10-18.

Elektrooniliselt saab vastata 9.aprillil kell 00.00 - 24.00

Kui küsitluses osaleja ei saa tervisliku seisundi tõttu osaleda küsitlusel, võib ta taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Taotlus kodus vastamiseks tuleb omavalitsustele esitada hiljemalt 10. aprillil kella 15 ks e-postiga või telefonidel 4636082 (Hiiu Vallavalitsus, valitsus@hiiuvald.ee) või 4622888 (Käina Vallavalitsus, valitsus@kaina.hiiumaa.ee)

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Käina vallas.

Küsitlusest ei või võtta osa isik, kes on:
1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Küsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Elektroonilise hääle andmiseks vajuta siia. Isiku tuvastamiseks tuleb vajutada paremal üleval nurgas olevale nupule "Sisenemine", tuvastada saab kas  ID-kaart või Mobiil-ID -ga, seejärel teha valik kas JAH või EI, peale valiku kinnitamist kuvatakse tehtud valik.

Abiks VOLIS-e kasutamisel 
- Kohe pärast väljalogimist ei ole turvanõuete tõttu võimalik VOLIS-t uuesti kasutada. 
- Pärast väljalogimist on vaja kõik veebiaknad sulgeda. 
- Juhul, kui uue akna avamisel annab veebileht veateate, võib abiks olla veebilehitseja vahemälu kustutamine (Abi)
- Virtuaalne nõustaja ID kaardi abi